Publiceringsdatum: 2008-01-15

Emission av obligationslån

AB Volvofinans (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 240 miljoner under sitt MTN (Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 22 januari 2008 med förfallodag den 22 januari 2010 och med en tre månaders rörlig ränta under löptiden.

Upptagandet av lånet är ett led i Volvofinans löpande finansieringsverksamhet och
riktar sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. För emissionsvillkor i
sin helhet se hemsida www.volvofinans.se
 
AB Volvofinans (publ) 
 
Informationen är sådan som AB Volvofinans (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Pressmeddelande 080115.pdf

Tillbaka