Publiceringsdatum: 2008-06-02

Emission av obligationslån

AB Volvofinans (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 500 miljoner under sitt MTN (Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 10 juni 2008 med förfallodag den 10 september 2010 och med en fast ränta under löptiden.

Upptagandet av lånet är ett led i Volvofinans löpande finansieringsverksamhet och riktar sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. För emissionsvillkor i sin helhet se hemsida www.volvofinans.se
  
AB Volvofinans (publ) 
Informationen är sådan som AB Volvofinans (publ) är sklagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Pressmeddelande 080602.pdf

Tillbaka