Publiceringsdatum: 2010-08-20

Delårsrapport januari-juni 2010

Härmed publiceras Volvofinans Banks delårsrapport för perioden januari-juni 2010.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bifogat dokument.

För mer information kontakta VD, Bert Björn, telefon  031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2010 klockan 16.30.
 
Delårsrapport januari-juni 2011.pdf

Tillbaka