Publiceringsdatum: 2009-08-21

Delårsrapport januari-juni 2009

Härmed publiceras Volvofinans Banks delårsrapport för perioden januari-juni 2009.

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).
Denna rapport lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2009 klockan 15:00.

För mer information kontakta VD, Bert Björn, telefon  031-83 88 00.

Volvofinans Bank delårsrapport jan-jun 2009.pdf

Tillbaka