Publiceringsdatum: 2010-11-17

Delårsrapport jan-sep 2010

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport för perioden januari-september 2010.

Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

"Det tredje kvartalet blev enskilt ett av de mest framgångsrika någonsin"

"Årets ackumulerade resultat är 20% bättre än föregående år"

För ytterligare information kontakta vår VD Bert Björn på telefon  031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 17 november 2010 klockan 08:00.

Volvofinans Bank Delårsrapport jan-sep 2010.pdf

Tillbaka