Publiceringsdatum: 2013-11-15

Delårsrapport Q3 2013

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari - september 2013.

Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org.nr. 556069-0967, skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 15 november 2013 klockan 16:15.

Delårsrapport Q3 2013.pdf

Tillbaka