Publiceringsdatum: 2012-11-16

Delårsrapport Q3 2012

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-september 2012.

Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Bert Björn på telefon  031-83 88 00 .

Med vänlig hälsning,
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr 556069-0967, skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 16 november 2012 klockan 16:30.

Delårsrapport Q3 2012.pdf

Tillbaka