Publiceringsdatum: 2011-11-18

Delårsrapport Q3 2011

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-september 2011.

Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Bert Björn, på telefon  031-83 88 00 .

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 18 november 2011 klockan 16:30.

Volvofinans Bank AB delårsrapport Q3 2011.pdf

Tillbaka