Publiceringsdatum: 2014-08-22

Delårsrapport Q2 2014

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden janauri-juni 2014.

Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org.nr. 556069-0967, skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007-528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2014 klockan 16.15.

 

Delårsrapport Q2 2014.pdf

Tillbaka