Publiceringsdatum: 2012-08-21

Delårsrapport Q2 2012

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-juni 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Bert Björn, på telefon  031-83 88 00 .

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2012 klockan 16:30.

Volvofinans Bank delårsrapport Q2 2012.pdf

Tillbaka