Publiceringsdatum: 2011-08-22

Delårsrapport Q2 2011

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-juni 2011. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Bert Björn, på telefon  031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2011 klockan 16:30.
 
Volvofinans Bank AB Delårsrapport Q2 2011.pdf

Tillbaka