Publiceringsdatum: 2017-05-23

Delårsrapport Q1 2017

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-mars 2017.
Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org.nr. 556069-0967, skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007-528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 23 maj 2017.

Delårsrapport Q1 2017

Tillbaka