Publiceringsdatum: 2015-05-22

Delårsrapport Q1 2015

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden janauri-mars 2015.
Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org.nr. 556069-0967, skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007-528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 22 maj  2015 klockan 16.15.

 

Delårsrapport Q1 2015

 


Tillbaka