Publiceringsdatum: 2014-05-23

Delårsrapport Q1 2014

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-mars 2014. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström, på telefon  031-83 88 00.

 

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 23 maj 2014 klockan 16:15.

Delårsrapport Q1 2014

Tillbaka