Publiceringsdatum: 2011-05-13

Delårsrapport Q1 2011

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-mars 2011.

Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Bert Björn, på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 13 maj 2011 klockan 16:30.

Volvofinans Bank delårsrapport Q1 2011.pdf

Tillbaka