Publiceringsdatum: 2009-11-12

Delårsrapport Januari - September 2009

Härmed publiceras Volvofinans Banks delårsrapport för perioden januari-september 2009.

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).
Denna rapport lämnades för offentliggörande den 12 november 2009 klockan 08:30.

För mer information kontakta VD, Bert Björn, telefon  031-83 88 00.

Volvofinans Bank delårsrapport jan-sep 2009.pdf

Tillbaka