Publiceringsdatum: 2010-05-11

Delårsrapport Jan-Mars 2010

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden jan-mars 2010.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bifogat dokument.

För mer information kontakta vår VD, Bert Björn på telefon 031-83 88 00. 

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden
(SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 11 maj 2010 klockan 08:50

Volvofinans Bank delårsrapport jan-mars 2010.pdf

Tillbaka