Publiceringsdatum: 2013-08-23

Delårsrapport Q2 2013

Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-juni 2013. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström, på telefon  031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org. nr 556069-0967 skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2013 klockan 16:15.

Volvofinans Bank delårsrapport Q2 2013.pdf

Tillbaka