Publiceringsdatum: 2009-02-27

Bokslutskommuniké, januari - december 2008

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 27 februari klockan 18.45.

Tillbaka