Publiceringsdatum: 2011-02-21

Bokslutskommuniké för 2010

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2010.

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 21 februari klockan 17.30.

Läs mer i bifogade pdf, Bokslutskommuniké 2010.pdf

Tillbaka