Publiceringsdatum: 2010-02-19

Bokslutskommuniké Januari - December 2009

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2009.

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 19 februari klockan 11:15.

Läs mer i bifogade pdf, Bokslutskommuniké 2009.pdf

Tillbaka