Publiceringsdatum: 2019-02-06

Bokslutskommuniké 2018

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2018.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08.30.

Bokslutskommuniké 2018

Tillbaka