Publiceringsdatum: 2018-02-08

Bokslutskommuniké 2017

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2017.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

 

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 08.30.

Bokslutskommuniké 2017

Tillbaka