Publiceringsdatum: 2017-02-23

Bokslutskommuniké 2016

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2016.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

Med vänlig hälsning
Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

 

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.30.

Bokslutskommuniké 2016

Tillbaka