Publiceringsdatum: 2016-02-22

Bokslutskommuniké 2015

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2015.

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 22 februari klockan 16.15.

Tillbaka