Publiceringsdatum: 2015-02-20

Bokslutskommuniké 2014

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2014.

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 20 februari klockan 16.15.

Läs mer i bifogade pdf.

Tillbaka