Publiceringsdatum: 2014-02-21

Bokslutskommuniké 2013

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké januari - december 2013.

Information är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org nr 556069-0967, skall offentliggöras enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnade för offentliggörande den 21 februari 2014 kl. 16.15.

Läs mer i bifogade pdf, Bokslutskommuniké 2013

Tillbaka