Publiceringsdatum: 2012-02-22

Bokslutskommuniké 2011

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2011.

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 22 februari klockan 16.30. 

Läs mer i bifogade pdf, Bokslutskommuniké 2011.pdf

Tillbaka