Publiceringsdatum: 2008-03-04

Bokslutskommuniké 2007

Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 29 februari klockan 14.00. 

Tillbaka