Publiceringsdatum: 2006-02-24

Bokslutskommuniké 2005

Volvofinans gör återigen ”all-time-high”.

2005 var ännu ett bra år för Volvofinans som för andra året i rad utsågs till ”Bästa finansbolag” av oberoende ISI Wissing. Koncernresultatet blev 254,7 Mkr, vilket är det bästa någonsin. Resultatet före kreditförluster ökade med 23 Mkr (10  %) och intjäningsförmågan är fortsatt mycket god.

Volvofinansbokslutskommuniké2005.pdf

Tillbaka