Publiceringsdatum: 2004-03-02

Bokslutskommuniké 2003

Volvofinans befäste under det gångna året positionen som fordonsbranschens ledande finansiella aktör i Sverige. Koncernresultatet uppgick till 229,5 Mkr, vilket är marginellt mindre än 2002 års rekordnotering på 231,3 Mkr, detta på en marknad med räntor på historiskt låg nivå.

Koncernen har nu en marknadsandel på drygt 28 procent, vilket innebär att mer än var fjärde såld personbil i bilhandeln finansieras av Volvofinans.

Skarpbokslutskommunike2003.pdf

Tillbaka