Publiceringsdatum: 2018-03-23

Årsredovisning 2017

Härmed publicerar vi vår årsredovisning för 2017.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

ÅRSREDOVISNING 2017

Volvofinans Bank AB

Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018.

Tillbaka