Publiceringsdatum: 2017-03-22

Årsredovisning 2016

Härmed publicerar vi vår årsredovisning för 2016.

För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00.

ÅRSREDOVISNING 2016

Volvofinans Bank AB
Marknadskommunikation

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2017.


tillbaka