Publiceringsdatum: 2008-04-15

Årligt dokument för uppfyllande av FFFS 2007:7

Sammanställning av information (2007-04-12 – 2008-04-12)

Datum för offentliggörande Information Webbplats 
 
Finansiella rapporter: 

Pressrelease med ett sammandrag för koncernens utveckling under 2007 i ord och siffror. Jämförelsesiffror från 2006. Kommentar från VD.

Rapport med redogörelse för finansiell utveckling och ställning under de första 9 månaderna av 2007 jämfört med motsvarande period 2006. Resultat före kreditförluster 244,9 mkr, utlåning 24,3 mdr kr, räntabilitet 10,40%. Rapporten ej granskad av revisorer.

Rapport med redogörelse för finansiell utveckling och ställning under de första 6 månaderna av 2007 jämfört med motsvarande period 2006. Resultat före kreditförluster 158,3 mkr, utlåning 24,0 mdr kr, räntabilitet 10,02 %. Rapporten ej granskad av revisorer.

Rapport med redogörelse för finansiell utveckling och ställning under de första 3 månaderna av 2007 jämfört med motsvarande period 2006. Resultat före kreditförluster 79,2 mkr, utlåning 23,6 mdr kr, räntabilitet 10,23 %. Rapporten ej granskad av revisorer.

Annan information: 

Pressmeddelande avseende Sjätte AP-fondens köp av 40 procent av aktieinnehavet i Volvofinans.

2008 FFFS 20077.pdf

Tillbaka