Press och nyheter

 • Bokslutskommuniké 2018

 • 2019-02-06 | Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2018. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Med vänlig hälsning Volvofinans Bank AB Marknadskommunikation

 • Delårsrapport Q3 2018

 • 2018-11-07 | Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-september 2018. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Med vänlig...

 • Delårsrapport Q2 2018

 • 2018-08-17 | Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-juni 2018. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Med vänlig...

 • Ny dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj

 • 2018-05-18 | Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter samtidigt den svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet är att ställa högre krav på hur företag hanterar kunders personuppgifter och...

 • Delårsrapport Q1 2018

 • 2018-05-07 | Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-mars 2018. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Med vänlig...

 • Bättre skydd för betaltjänster

 • 2018-04-09 | Den 1 maj kommer en ny betaltjänstlag som syftar till att stärka konsumentskyddet och öka konkurrensen. Lagen bygger på det nya EU-direktivet Payment Services Directive 2. Med anledning av den nya lagen uppdaterar vi våra...

 • Årsredovisning 2017

 • 2018-03-23 | Härmed publicerar vi vår årsredovisning för 2017. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. ÅRSREDOVISNING 2017 Volvofinans Bank AB Marknadskommunikation

 • Bokslutskommuniké 2017

 • 2018-02-08 | Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari -december 2017. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Med vänlig hälsning Volvofinans Bank AB Marknadskommunikation  

 • Delårsrapport Q3 2017

 • 2017-11-13 | Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-september 2017. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Med vänlig...

 • Delårsrapport Q2 2017

 • 2017-08-24 | Härmed publicerar vi vår delårsrapport för perioden januari-juni 2017. Rapporten i sin helhet finns att läsa i bifogade dokument. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Med vänlig...