Definitionav nyckeltal

Ladda ner pdf "Beräkning av alternativa nyckeltal" här!

 

Nyckeltal definierade i kapitaltäckningsregelverket

Total kapitalrelation %

Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar.

Kärnprimärkapitalrelation %

Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar.

Total kapitalrelation utan övergångsregler, %

Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar, exklusive övergångsregler.

Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler, %

Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar, exklusive övergångsregler.

Riskkapital/balansomslutning %

Summa av totala riskkapitalet i relation till total balansomslutning.

Resultat/Riskvägda tillgångar %

I årsredovisningen använder banken sig av resultat i relation till riskvägda tillgångar. I kvartalsrapporter använder vi oss av uppräknat genomsnittligt årsresultat i relation till riskvägda tillgångar.

Likviditettäckningsgrad (LCR) %

Likviditetstäckningsgraden är en viktig del av Baselfördragen, eftersom den fastställer mängden likvida tillgångar som finansiella institutioner måste inneha. Banker måste inneha en särskild mängd höglikvida tillgångar, som likvida medel eller statsskuldväxlar, som motsvarar eller är större än deras nettoutflöde av pengar under en 30-dagarsperiod (täckningsgraden måste vara minst 100 %).

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR) %

Net Stable Funding Ratio. Stabil nettofinansieringskvot. Likviditetsmått som ställer en banks stabila finansiering i relation till dess illikvida tillgångar under ett stressat ettårs scenario.

Bruttosoliditet (LR) %

Bruttosoliditet beräknas som bankens eget kapital i relation till bankens totala tillgångar, och är ett icke riskjusterat kapitalmått.