Grönaobligationer

Gröna obligationer emitteras under Volvofinans Banks MTN-program, allmänna villkor för emitterade gröna obligationer motsvarar de som gäller för övriga obligationer emitterade under MTN-programmet. Likvidbeloppet från gröna obligationer allokeras till investeringar som omfattas av bankens ramverk för gröna obligationer.

Slutgiltiga villkor för gröna obligationer hittar du tillsammans med övriga obligationer under Emissioner.

Volvofinans Bank Green Bonds Framework 2017
Second Opinion från CICERO 2017-04-28
Volvofinans Bank Green Bond Presentation 2017-05-08

Investerarrapport Gröna Obligationer 2018


Volvofinans Bank har samarbetat med SEB vid utformningen av det gröna ramverket och CICERO har utfärdat en Second Opinion på det gröna ramverket.