Finansieringsprogram

Nedan följer en kort sammanfattning av Volvofinans Banks publika finansieringsprogram. För mer uförlig information kontakta något av emissionsinstituten eller Volvofinans Banks finansavdelning.

Nordiskt Företagscertifikatprogram

   

Rambelopp:

SEK 8.000.000.000 eller motvärdet därav i DKK, EUR eller NOK

Arrangör:

SEB

Emissionsinstitut:

Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB

Löptid:

Kortare än 1 år

Noteringsdokument:


 

Länk till noteringsdokument NCP-program

Negativklausul
VPC-registrering

 

MTN-program (Medium Term Note)

   

Rambelopp:

SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR eller NOK

Arrangör:

Handelsbanken

Emissionsinstitut:

Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEK och SEB

Löptid:

1-15 år

Grundprospekt:

Länk till Grundprospektet

Tillägg:

Se tillägg

Emissioner:

Se emissioner

Övrigt:
  

Negativklausul
VPC-registrering

 

ECP-program (Euro-Commercial Paper)

   

Arrangör:

SEB

Emissionsinstitut:

SEB, Credit Suisse Frist Boston och Handelsbanken

Rambelopp:

EUR 500 M

Valutor:


USD, EUR, GBP, CHF eller annan valuta som låntagare och dealer kommer överens om och som inte avviker från vad som är stipulerat i avtalet

Löptid:

7-365 dagar

Lag:

Engelsk lag

Issuing and
paying Agent:

Deutsche Bank