Lag ombetaltjänster

Den 1 maj 2018 uppdaterades Lag (2010:751) om betaltjänster med anledning av EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2). Lagändringen syftar till att stärka konsumentskyddet och öka konkurrensen. Med anledning av lagändringen uppdaterar vi våra villkor för Volvokort och Renaultkort avseende de kort du använder som privatperson.

Lägre självrisk

Det självriskbelopp som du själv ansvarar för vid en obehörig transaktion, som har kunnat genomföras på grund av att du underlåtit att skydda din personliga kod, sänks från högst 1 200 kronor till 400 kronor.

Meddelande vid obehörig användning

Vid misstanke om obehörig användning eller säkerhetsrisk kan vi behöva kontakta dig per telefon eller sms. Volvofinans Bank kan efterfråga information om du har gjort en viss transaktion eller inte, men lämna aldrig ut uppgifter som pinkoder, kortnummer eller liknande. Observera att vi aldrig efterfrågar denna typ av uppgifter.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

På Mina Sidor och i CarPay kan du enkelt ange dina kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig om vi behöver.

Så här gör du på Mina Sidor:
1. Logga in på Mina Sidor, det gör du enkelt med BankID
2. I menyn till vänster, klicka på "Mina uppgifter"
3. Ange e-postadress och ditt mobilnummer
4. Klicka på "Spara"

Så här gör du i CarPay:
1. Logga in i appen 
2. Längst ner i menyn, klicka på ditt namn
3. Klicka på pilen under "Kontaktuppgifter"
4. Ange e-postadress och mobilnummer
5. Klicka på "Spara"

Återbetalning

Om du har anmält en obehörig transaktion kommer vi att utreda och återbetala beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar vi tillbaka beloppet trots att vår utredning av transaktionen inte är färdig.

Läs mer om PSD2 på Svenska Bankföreningen