Om vi inte är överens

Volvofinans Bank eftersträvar ständig förbättring och kvalitetssäkring av företagets produkter och tjänster. En viktig del i detta är att alltid ta kundernas klagomål och synpunkter på stort allvar. För att snabbt och sakligt kunna utreda eventuella tvister har vi en särskild policy för behandling av kunders klagomål.

Om du är missnöjd, gör så här:

I första hand ber vi dig kontakta oss via telefon, brev eller e-post, varefter vi handlägger ditt ärende och ger dig ett svar. Är du inte nöjd med vårt handläggande av ditt ärende, ber vi dig kontakta den handläggande medarbetarens chef.

Skulle du mot förmodan ändå inte få de svar och den hjälp du förväntar dig är du välkommen att kontakta Volvofinans Banks klagomålsansvarige, Ulrika Wennberg, via e-post till klagomalsansvarig@volvofinans.se

Om du efter avslutad handläggning av ditt ärende inte är nöjd med vårt beslut kan du också hänvända dig till något av följande alternativ:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-555 017 00
Telefontid: 09-12
Telefax: 08-555 017 01

Allmän domstol
Mer information hittar du på www.dom.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå kostnadsfri och opartisk vägledning
Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Konsumentvägledning i din kommun
De flesta kommuner i Sverige har en Konsumentvägledare. Klicka här för att söka mer information.