Vanligabegrepp

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild person som är i livet. Det kan handla om namn och personnummer, men också indirekta identifierare som IP-adress eller registreringsnummer för fordon.

Vad är en behandling?

En behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder med personuppgifter oberoende om de utförs automatiserat eller inte. En behandling är allt som vi gör med personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring, ändring, läsning, överföring och radering.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det är personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter, vilket innebär den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

Vem är personuppgiftsbiträde?

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Vem är den registrerade?

En identifierad eller identifierbar fysisk person i livet.