Skydda ditt kort och din kod

Se till att du alltid har kortet under uppsikt. Lämna inte ifrån dig kortet ens för ett kort ögonblick i bilen, på hotellrummet, i offentliga lokaler eller på din arbetsplats. Förvara inte kort och kod tillsammans. Skulle du bli av med kortet försvårar du för tjuven om han inte har tillgång till din kod. Tänk på att dölja koden när du gör uttag i automat.

  • Om du förlorat ditt kort - spärra det omedelbart.
  • Har du blivit utsatt för brott, t ex stöld eller rån, gör polisanmälan där brottet skett.
  • Om ditt kort fastnar i en uttagsautomat, spärra kortet genast.

Har du drabbats av uttag eller köp som du inte själv har gjort, kontakta omedelbart Volvokortets Kundservice på telefon 031-83 89 30.

Spärra ditt kort - öppet dygnet runt!

I Sverige ring 031-83 89 80
Från utlandet ring +46 31-83 89 80

Tips! Lägg in spärrtelefonnumret i adressregistret i din mobiltelefon.