Vår hållbarhetspolicy

Under 2015 utarbetades en hållbarhetspolicy. Den är vägledande för bankens hållbarhetsarbete och vidare kommer vi att sträva mot att se hållbarhet som en naturlig del av affären. Se över den direkta miljöpåverkan i det vi gör, arbetsplatsen och våra arbetssätt.

För oss är hållbarhet ett ansvarstagande gentemot kunder, partners, anställda, samhälle och miljö och definieras utifrån tre huvudområden: Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet.

Läs årets rapport
Läs policyn i sin helhetEkologisk hållbarhetEkologisk hållbarhet

Banken ska ta ett långsiktigt miljömässigt ansvar som syftar till att minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Social hållbarhetSocial hållbarhet

Banken ska verka för att vara en sund aktör på en sund marknad och upplevas som en modern och attraktiv arbetsgivare som tar ansvar både internt och externt.

Ekonomisk hållbarhetEkonomisk hållbarhet

Vår ekonomiska hållbarhet är stark och att bedriva en hållbar affärsverksamhet förutsätter en finansiell styrka. Banken följer lagen om penningtvätt samt har ansvar och mål att bedriva långsiktig och sund kreditgivning som grundas på en omfattande kreditprövning.