Grafisk profiloch logotyper

Volvofinans Banks grafiska profil är utvecklad för att kommunicera bankens och Volvokortets värderingar, och det är av yttersta vikt att våra logotyper används korrekt i all kommunikation. Nedan finns våra primära och sekundära logotyper.

För tryckoptimerade logotyper samt frågor kring våra grafiska riktlinjer kontakta vår Marknadskommunikation på e-post marknadskommunikation@volvofinans.se.