VD och ledning

Volvofinans Banks VD, Conny Bergström, är ansvarig för bankens löpande förvaltning och ska utföra den uppgiften i enlighet med gällande lagstiftning och regler, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, styrelsens VD-instruktion samt andra väsentliga instruktioner utfärdade av styrelsen.

Conny Bergström, VDConny Bergström

Född 1959
VD sedan 2013
Civilekonomexamen vid Handelshögskolan, Göteborg

Övriga väsentliga uppdrag

Ledamot i Tanka i Sverige AB.

Tidigare väsentliga befattningar

Regiondirektör på Bilia Personbilar AB, Bilia Öst och Bilia Väst. Tidigare VD för Volvofinans Konto AB.

Aktieinnehav i banken

-

Ledning

Bankens ledningsgrupp består sedan 1 februari 2018 av tio personer. Förutom VD ingår:

  • Hans-Jörgen Möller, COO
  • Christian Torgersson, CFO
  • Marianne Moberg, CIO
  • Gunnar Ekeroth, Riskchef
  • Björn Stenport, Kreditchef
  • Joel Graffman, Marknads- & försäljningschef Cars
  • Johan Linder, Marknads- & försäljningschef Fleet
  • Per Lindahl, Marknads- & försäljningschef Trucks
  • Margareta Johansson, HR-chef

Grupperingarna träffas regelbundet och diskuterar strategifrågor gällande marknadsföring, ekonomi, affärsutveckling och resursfördelning. I ledningsgruppen sker den övergripande planeringen för bankens verksamhet.