Vår huvuduppgift

Genom produkt- och säljfinansiering ska banken med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden.