Synnöve TryggVice ordförande

Synnöve Trygg, ledamotFödd 1959
Invald 2014
Revisions- och IT-kommitté
Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Landshypotek Bank AB, Intrum Justitia AB, Synnöve Trygg Consulting AB, Nordax Bank AB, Valitor HF, Precise Biometrics AB och Wrapp AB.

Tidigare väsentliga befattningar

Styrelseledamot i Trygg Hansa AB, MasterCard Europé och Diners Club International. CEO i SEB Bank AB, Eurocard AB och Diners Club Nordic AB.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Oberoende

Aktieinnehav i banken

-