Patrik TolfLedamot

Patrik Tolf, ledamotFödd 1970
Invald 2014
Kredit-, revisions-, ersättnings- och IT-kommitté
Ekonomie Magister, National Ekonomi och Företagsekonomi, Linköping Universitet

Övriga väsentliga uppdrag

Deputy CFO & Head of Group Finance, Volvo Car Corporation. Styrelsemedlem i Sjunde AP-fonden, Ordförande I VCG IM AB, Volvo Car Financial Services US LLC, Volvo Car Försäkrings AB och i Volvo Car Technology Fund AB.

Tidigare väsentliga befattningar

VP Head of Group Treasury & Risk Management Saab AB och andra befattningar inom Saab Group.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Ej oberoende

Aktieinnehav i banken

-