Pascal BellemansSuppleant

Pascal Bellemans, suppleantFödd 1959
Invald 2016
Master degree in economics (Msc)

Övriga väsentliga uppdrag

Vice VD och Head of Volvo Car Financial Services (VCFS), Volvo Car Corporation. Styrelseledamot i VCFS US llc., VCFS Germany GmbH och VCIS Germany GmbH.

Tidigare väsentliga befattningar

VD Volvo Car France, Vice VD Global Sales operations i Göteborg, VD Volvo Auto Italia/Southern Region, VD Premier Automotive Group Asia i Kuala Lumpur, VD Volvo Car East-Asia i Kuala Lumpur, CFO Volvo AB i East Asia och Kuala Lumpur, VD Volvo Car Thailand i Bangkok, CFO Volvo Cars Europe Marketing i Bryssel, CFO Volvo Cars Belgium i Bryssel.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Ej oberoende

Aktieinnehav i banken

-