Pascal Bellemans - Volvofinans

Pascal BellemansSuppleant

Pascal Bellemans, suppleantFödd 1959
Invald 2016
Master degree in economics (Msc)

Övriga väsentliga uppdrag

Vice VD och Head of Volvo Car Financial Services (VCFS), Volvo Car Corporation. Styrelseledamot i VCFS US llc., VCFS Germany GmbH och VCIS Germany GmbH.

Tidigare väsentliga befattningar

VD Volvo Car France, Vice VD Global Sales operations i Göteborg, VD Volvo Auto Italia/Southern Region, VD Premier Automotive Group Asia i Kuala Lumpur, VD Volvo Car East-Asia i Kuala Lumpur, CFO Volvo AB i East Asia och Kuala Lumpur, VD Volvo Car Thailand i Bangkok, CFO Volvo Cars Europe Marketing i Bryssel, CFO Volvo Cars Belgium i Bryssel.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Ej oberoende

Aktieinnehav i banken

-