Kristian ElveforsLedamot

Kristian Elvefors, suppleantFödd 1974
Invald 2016
Reservofficer och Civilekonom

Övriga väsentliga uppdrag

VD Volvo Car Sverige AB. Styrelseordförande i Sunfleet Carsharing AB och Volvo Car Retail Solutions AB. Styrelseledamot i First Rent a Car AB samt styrelsesuppleant i Volvo Bil AB.

Tidigare väsentliga befattningar

Försäljningsdirektör Volvo Car Sverige AB, VD Sunfleet Carsharing AB, affärsutvecklingschef First Rent a Car AB, företagsförsäljningschef Volvo Car Sverige AB, managementkonsult Cap Gemini Ernst & Young.

Relation till bolaget och bolagsledningen

Oberoende

Relation till bankens ägare

Ej oberoende

Aktieinnehav i banken

-